Ngọc Khánh Plaza: Văn phòng hạng B thu hút tại quận Ba Đình

Ngọc Khánh Plaza: Văn phòng hạng B thu hút tại quận Ba Đình

Ba Đình là một quận trung tâm về kinh tế, văn hóa,…